Ballet en Musicalschool La Danse
/


"totaal-theater" in optima forma !

 

Algemene voorwaarden

Bij La Danse betaald u indien de leerling tot 1 uur per week volgt het lesgeld per dansseizoen. Bij het volgen van meerdere lesuren per week kunt u het lesgeld in twee termijnen van 5 maanden betalen, waarvan de eerste termijn “september 2018 t/m januari 2019” betreft en de tweede termijn “februari t/m juni 2019”. Ook is het mogelijk bij het volgen van meerdere lessen het lesgeld per maand te betalen, waarbij wel 1 lesmaand als borgmaand zal gelden en bij inschrijving berekend zal worden. De inschrijving betreft een geheel dansseizoen en is tussentijds niet opzegbaar. Ook voor de leerlingen welke reeds zijn ingeschreven bij La Danse loopt het lidmaatschap automatisch door in het nieuwe dansseizoen. 

Het inschrijfgeld is eenmalig € 20,- per persoon.
 
Vakanties en feestdagen vallen samen met die van het Basis Onderwijs. Tijdens de schoolvakanties zullen er geen lessen worden gegeven.


1.    

 

Inschrijving geschiedt middels het inschrijfformulier van La Danse. Een inschrijving betreft altijd een geheel dansseizoen van 10 lesmaanden. Minderjarige leerlingen kunnen alleen worden ingeschreven door hun ouder(s) dan wel wettelijke verzorger(s). De les indeling van de leerling wordt door de leiding van La Danse bepaald en kan slechts in overleg worden aangepast

2.

Bij de inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld berekend. 

3.

Tussentijdse opzegging is uitgesloten het lidmaatschap betreft een geheel dansseizoen.  

4.

La Danse is gesloten tijdens schoolvakanties en feestdagen. Voor alle lessen geldt dat deze vakantieperiodes zijn doorberekend in het lesgeld. 

5.

Bij ziekte van de docent kunnen lessen indien mogelijk worden ingehaald en is er geen restitutie van lesgeld van toepassing. Bij ziekte van de leerling dient het lesgeld doorbetaald te worden, gemiste lessen kunnen indien mogelijk worden ingehaald.

6.

La Danse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel dan wel schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen. De te volgen lessen in de school zijn volledig voor eigen risico.


Huisreglement:

Elk lid is verplicht tot het dragen van de voorgeschreven kleding tijdens het beoefenen van de lessen, e.e.a. zoals omschreven op de website van La Danse. 
 
De haren dienen in een hoge staart of knot te zijn opgestoken tijdens de balletlessen. 
 
Snoep, kauwgum en het dragen van sieraden zijn tijdens de lessen niet toegestaan. 
 
De Kleedkamer, toilet en de danszaal dienen schoon achtergelaten te worden.  
 
Indien uw kind(eren) of uzelf deelneemt aan onze lessen- en theateractiviteiten, stemt u er tevens mee in dat wij gemaakte foto's en video's openbaar maken.